دستگاه TDCD

در سال‌های اخیر، تکنولوژی تحریک الکتریکی مغناطیسی مغز (TDCS) به عنوان یک روش غیرتهاجمی برای تقویت عملکرد مغز در حوزه‌های مختلف پژوهشی و بالینی مورد توجه قرار گرفته است. این تکنولوژی قابلیت ارائه خدمات متنوعی را در حوزه بهبود عملکرد شناختی، کاهش علائم اختلالات روانی و اعصابی و بهبود عملکرد در حوزه‌های مختلف مانند حافظه، توجه و یادگیری دارد. این مقاله به بررسی دستگاه tDCS و خدمات قابل ارائه با استفاده از این دستگاه می‌پردازد.

دستگاه tdcs

در تمام طول مسیر کنار شما خواهیم بود

موارد پرکاربرد استفاده از دستگاه tDCS

 1. بهبود عملکرد شناختی: استفاده از tDCS به عنوان یک روش بهبود حافظه، توجه و یادگیری مطالعه شده است. اعمال جریان الکتریکی به مناطق مرتبط با این وظایف شناختی می‌تواند بهبود قابل توجهی در این حوزه‌ها ایجاد کند.
 2. کاهش علائم اختلالات روانی و اعصابی: استفاده از tDCS در برخی اختلالات عصبی و روانی نظیر افسردگی، اختلالات اضطرابی و اختلالات خلقی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحریک مناطق مغزی مرتبط با این اختلالات می‌تواند به عنوان یک روش کمکی در درمان این بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
 3. بهبود عملکرد حرکتی: استفاده از tDCS می‌تواند در بهبود عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی نظیر پارکینسون و صرع موثر باشد.
 4. بهبود عملکرد زبان: استفاده از tDCS در حوزه بهبود عملکرد زبان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. تحریک مناطق مغزی مرتبط با زبان می‌تواند در بهبود مهارت‌های گفتاری، فهم زبان و تولید زبان کمک کند. این نتایج ممکن است در بیماران دارای اختلالات گفتاری نظیر آفازی و دیسفازی یا در افرادی که به طور طبیعی مهارت‌های زبانی خود را بهبود می‌دهند مورد استفاده قرار گیرد.
 5. درمان درد مزمن: tDCS می‌تواند در کاهش درد مزمن کمک کند. تحریک مناطق مغزی مرتبط با درد می‌تواند تأثیر منفی بر روی سیگنال‌های درد اعمال کند و در کاهش شدت درد و بهبود کیفیت زندگی بیماران موثر باشد.
 6. بهبود عملکرد اجرایی: tDCS ممکن است در بهبود عملکرد اجرایی کمک کند. اجرایی شامل مهارت‌هایی است که برای برنامه‌ریزی، کنترل توجه، حل مسئله و سازماندهی فعالیت‌ها ضروری است. تحریک مناطق مغزی مرتبط با این مهارت‌ها می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد اجرایی ایجاد کند.

دستگاه  tdcsچیست؟

دستگاه tDCS (تحریک مستقیم جریان مستمر) یک روش تحریک الکتریکی است که با استفاده از جریان مستقیم و کم شدت، به مناطق خاصی از مغز اعمال می‌شود. این دستگاه از دو الکترود (یک الکترود مثبت و یک الکترود منفی) تشکیل شده است که بر روی سر یا سایر مناطق بدن قرار می‌گیرند. هدف اصلی tDCS، تغییر فعالیت نورون‌ها در مناطق مشخصی از مغز است.

نحوه عملکرد وتاثیر این دستگاه به مغز چگونه است ؟

دستگاه tDCS با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم و کم شدت، به مناطق خاصی از مغز اعمال می‌شود. این جریان الکتریکی از طریق دو الکترود، یک الکترود مثبت (anode) و یک الکترود منفی (cathode)، به مغز منتقل می‌شود. الکترود مثبت معمولاً بر روی ناحیه‌ای از مغز قرار می‌گیرد که فعالیت نورونی را افزایش می‌دهد، در حالی که الکترود منفی بر روی ناحیه‌ای قرار می‌گیرد که فعالیت نورونی را کاهش می‌دهد. این الکترودها از مواد ژلیایی یا اسفنجی تشکیل شده‌اند که به آنها کمی آب مقطر اضافه می‌شود تا اتصال الکتریکی بهتری بین الکترودها و پوست سر ایجاد شود.

عملکرد دستگاه tDCS بر اساس تغییر فعالیت نورون‌ها در مناطق مغزی است. جریان الکتریکی کم شدت که توسط الکترودها به مغز اعمال می‌شود، تأثیری بر پتانسیل غشاء نورون‌ها دارد. این تأثیر موجب تغییر در پتانسیل نورونی می‌شود و فعالیت نورون‌ها در منطقه مورد نظر تغییر می‌کند.

تحریک با دستگاه tDCS می‌تواند به دو صورت است:

 1. Hyperpolarization (افزایش پتانسیل نورونی): الکترود منفی توسط جریان الکتریکی موجب کاهش پتانسیل غشاء نورون‌ها می‌شود. این کاهش پتانسیل باعث می‌شود که نورون‌ها برای آتش زدن سیگنال‌های الکتریکی نیاز به تحریک قوی‌تری داشته باشند.
 2. Depolarization (کاهش پتانسیل نورونی): الکترود مثبت توسط جریان الکتریکی موجب افزایش پتانسیل غشاء نورون‌ها می‌شود. این افزایش پتانسیل باعث می‌شود که نورون‌ها به سرعت‌تر به سیگنال‌های الکتریکی ورودی واکنش نشان دهند.

تأثیر دستگاه tDCS بر مغز بستگی به ناحیه‌ای که تحریک می‌شود دارد. با تنظیم الکترودها در ناحیه‌های مختلف مغز، می‌توان تأثیرات مختلفی روی فعالیت نورونی و شبکه‌های مغزی داشت. این تغیر می‌تواند منجر به تغییرات در عملکرد شناختی، حرکتی، زبانی و سایر عملکردهای مغزی شود.

مکانیسم دقیق عملکرد tDCS عبارتند از:

 1. تغییرات جریان یونیک: جریان الکتریکی اعمال شده توسط tDCS می‌تواند تغییراتی در جریان یونیک درون و بیرون سلول‌های عصبی ایجاد کند. این تغییرات می‌توانند به تغییر فعالیت نورونی و ارتباطات سیناپسی منجر شوند.
 2. تأثیر بر پتانسیل غشایی: جریان الکتریکی می‌تواند پتانسیل غشایی سلول‌ها را تغییر دهد. این تغییر پتانسیل ممکن است تأثیری در عملکرد نورونی داشته باشد.
 3. تأثیر بر فعالیت شبکه‌های مغزی: tDCS می‌تواند تأثیری بر فعالیت شبکه‌های مغزی داشته باشد. با اعمال جریان الکتریکی، تعاملات بین نورون‌ها در شبکه‌های مغزی تغییر می‌کند و این تغییر ممکن است به تغییر عملکرد و عملکردهای مغزی منجر شود.

در کل، عملکرد دستگاه tDCS بر مغز به تغییر فعالیت نورونی و شبکه‌های مغزی بستگی دارد. با تنظیم الکترودها در ناحیه‌های مختلف مغز، می‌توان تأثیرات مختلفی روی فعالیت نورونی و عملکردهای مغزی داشت. اما برای درک کاملتر از مکانیسم عملکرد tDCS و تأثیر آن بر مغز، نیاز به تحقیقات و پژوهش‌های بیشتری است.

کاربرد tDCS در درمان چه بیماری‌هایی است؟

tDCS (تحریک جریان مستقیم ترانسکرانیال) در حوزه پزشکی و درمانی برای درمان یا کمک به مدیریت برخی بیماری‌ها و اختلالات استفاده می‌شود. این تکنیک تحریک الکتریکی غیرتهاجمی است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر فعالیت نورونی و شبکه‌های مغزی داشته باشد. در زیر تعدادی از کاربردهای معمول tDCS در درمان بیماری‌ها ذکر شده است:

 1. افسردگی:

 tDCS می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در درمان افسردگی استفاده شود. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که تحریک الکتریکی با tDCS ممکن است فعالیت نورونی را تغییر داده و به کاهش افسردگی کمک کند.

 1. اختلالات اضطرابی:

 tDCS می‌تواند در کاهش اضطراب و بهبود علائم اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب عمومی، اختلال اضطراب اجتماعی و … مفید باشد.

 1. اختلال توجه و بیش‌فعالی:

 tDCS در بهبود تمرکز و کاهش علائم اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی (ADHD) موثر است.

 

 1. درد مزمن:

 tDCS می‌تواند برای کاهش درد مزمن استفاده شود، از جمله درد نوروپاتیک (به عنوان مثال درد عصبی به دنبال آسیب عصبی)، درد میگرنی و دردهای عضلانی.

 1. اختلالات عصبی حرکتی:

 tDCS می‌تواند در بهبود علائم برخی از اختلالات عصبی حرکتی مانند بیماری پارکینسون و اسکلروز چندگانه موثر باشد. این تکنیک می‌تواند تأثیری بر فعالیت فرمانی مغز و کنترل حرکتی داشته باشد.

 1. اختلالات خواب:

 tDCS منجر به بهبود اختلالات خواب مانند بی‌خوابی و بیماری‌های مرتبط با خواب مانند افسردگی شود.

 1. صداپیشگی:

 تحریک tDCS می‌تواند در بهبود صداپیشگی (tinnitus)، یعنی صدای بی‌سر و صدایی که در گوش یا سر فرد شنونده به صورت پایدار یا متناوب وجود دارد، موثر باشد. این تکنیک می‌تواند به کاهش شدت و از بین بردن این صداها کمک کند.

 1. افزایش توانایی‌های ورزشی:

TDCS می‌تواند برای افزایش توانایی‌های ورزشی، مانند سرعت، قدرت و استقامت به کار رود.

 1. کمک به ترک اعتیاد:

TDCS می‌تواند برای کمک به ترک اعتیاد به مواد مخدر و الکل به کار رود.

 1. بهبود توانبخشی:

TDCS می‌تواند برای بهبود توانبخشی سکته مغزی، آسیب مغزی و سایر بیماری‌های عصبی به کار رود.

چه کسانی نباید از دستگاه tdcs استفاده کنند ؟

استفاده از دستگاه tDCS برخی از افراد را ممکن است مستثنی کند. افراد زیر باید از استفاده از دستگاه tDCS خودداری کنند:

 • افرادی که دارای بیماری‌های قلبی هستند، مانند آریتمی قلبی، تنگی دریچه قلب، نارسایی قلبی و افرادی که باطری در قلب دارند.
 • افرادی که قبلاً سابقه تشنج داشته‌اند یا در خطر تشنج هستند.
 • افرادی که در مناطقی با عفونت پوستی، زخم باز، ترشحات پوستی یا جراحی پوستی قرار دارند.
 • افرادی که سابقه تشدید علائم اختلال روانی دارند یا در دوره تشدید علائم هستند.
 • زنان باردار یا زنانی که در فرآیند شیردهی هستند.
 • افرادی که دارای امراض عصبی جدی هستند، مانند سندرم گیلن باره، پارکینسون و مولتیپل اسکلروزیس.
 • افرادی که دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند یا در دوره بازپس‌گیری قرار دارند.
 • افرادی که دارای تحریکات الکتریکی و نقاط فلزی در بدن هستند، مانند پیشگیری از فروپاشی وریدی.
 • افرادی که دارای توانایی حرکتی محدود و ناتوانی کامل در تعامل و حرکت هستند.

 

نکته مهم این است که قبل از هر استفاده از دستگاه tDCS، حتماً با پزشک یا تخصصی مربوطه مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که استفاده از آن برای شما مناسب است یا خیر.

نتیجه ‌گیری

دستگاه tDCS با استفاده از تحریک الکتریکی مغز می‌تواند خدمات متنوعی در حوزه بهبود عملکرد شناختی، کاهش علائم اختلالات روانی و عصبی، بهبود عملکرد حرکتی، بهبود عملکرد زبانی و درمان درد مزمن ارائه دهد. با توجه به نکات مهم و تحت نظارت متخصصان مجرب، این تکنولوژی می‌تواند به عنوان یک روش کمکی و مکمل در درمان برخی اختلالات و بهبود عملکرد مغزی مورد استفاده قرار گیرد. با ادامه تحقیقات و پژوهش‌ها، امکانات و کاربردهای دستگاه tDCS در آینده ممکن است گسترش یابد و نقش مهمی در بهبود سلامتی و کیفیت زندگی افراد داشته باشد.

استفاده از دستگاه tDCS باید توسط متخصصان مجرب صورت گیرد. تعیین الگوی تحریک، شدت جریان و مدت زمان تحریک باید با دقت و بر اساس نیازهای هر فرد تعیین شود.

با ما در تماس باشید

شما عزیزان می توانید جهت برقراری ارتباط و اطلاع از شرایط کلینیک شماره تلفن خودرا ثبت کرده تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

مجله دستگاه TDCD

یک گفتاردرمانگر چه خدماتی ارائه می دھد؟

اختلالات گفتاری، اگرچه می‌توانند به شدت بر زندگی روزمره فرد تأثیرگذار باشند، اما با استفاده [...]

فرق کاردرمانی با گفتار درمانی چیست؟

“روان‌ درمانی” به ‌عنوان یکی از مهمترین روش‌های درمان ارتباطی هستند که در این راستا، [...]

گفتاردرمانی برای کودکان کم توان ذهنی

گفتاردرمانی برای کودکان کم توان ذھنی یکی از راهکارهای موثر است که می‌تواند بر توانایی‌های [...]

بهترین مرکز گفتاردرمانی برای کودکان

به وجود آمدن اختلالات ارتباطی در کودکان شایع تر می باشد. کودکان سرعت رشد بالایی [...]

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

گفتاردرمانی شاخه ای از خدمات درمانی می باشد که می تواند به افراد در سنین [...]

کاردرمانی بهتر است یا گفتاردرمانی

گفتاردرمانی و کاردرمان دو حوزه در علم درمان می باشند که به طور معمول در [...]

گفتاردرمانی برای لکنت زبان

مشکلاتی مانند لکنت زبان بیشتر ریشه ژنتیکی دارند و درمان آن ها باید از سنین [...]

معرفی چند نمونه از بازی های گفتاردرمانی

گفتاردرمانی یک روش درمانی است که در بهبود مشکلات گفتار و زبان افراد مختلف، به [...]

سوالات متداول دستگاه TDCD

دستگاه tDCS دستگاهی است که با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم، به صورت غیرتهاجمی بر فعالیت نورون‌ها در مغز تأثیر می‌گذارد.

دستگاه tDCS با استفاده از الکترودهای قرارگیری داده شده بر روی سر فرد، جریان الکتریکی مستقیم را ارسال می‌کند که باعث تحریک نورون‌ها و تغییر فعالیت آنها می‌شود.

خیر، استفاده از دستگاه tDCS به طور کلی بی‌خطر و بدون درد است. اما بعضی افراد ممکن است حس سبکی در محل قرارگیری الکترود را تجربه کنند.

بله، استفاده از دستگاه tDCS باید تحت نظر پزشکان و متخصصین مجرب در این حوزه صورت گیرد. خودسرانه استفاده از آن توصیه نمی‌شود و می تواند عوارض جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

عوارض جانبی استفاده از دستگاه tDCS نادر و کم هستند. ممکن است برخی از افراد احساس خفیفی از سوزش یا تحریک در محل قرارگیری الکترود را تجربه کنند.

مدت زمان استفاده از دستگاه tDCS بستگی به درمان مورد نظر دارد. ممکن است برنامه‌های درمانی مختلف به مدت چند دقیقه تا چند ساعت در روز در نظر گرفته شود.

استفاده از دستگاه tDCS برای همه مناسب نیست و نیاز به ارزیابی پزشکی دارد. برخی افراد با شرایط خاص مانند بیماری‌های قلبی، تشنج و عفونت‌های پوستی نباید از این دستگاه استفاده کنند.

تأثیر استفاده از دستگاه tDCS بر روی هوش و ادراک ممکن است وابسته به شرایط و موارد استفاده باشد. برخی مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از tDCS می‌تواند بهبودی در برخی وظایف شناختی مانند تمرکز، حافظه و یادگیری ایجاد کند. اما نتایج واضح و قطعی برای همه افراد قابل تضمین نیست و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

استفاده از دستگاه tDCS به عنوان روش درمانی برای بیماری‌های روانی، مانند افسردگی یا اختلالات اضطراب، مورد بررسی قرار گرفته است. اما هنوز تحقیقات بیشتری برای تأیید تأثیرات واقعی و کاربردی آن در این حوزه نیاز است.

استفاده از دستگاه tDCS درمانی برای کاهش درد مزمن مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که tDCS می‌تواند بهبودی در دردهای مزمن مانند درد عصبی و درد میگرنی ایجاد کند.

0/5 (0 دیدگاه)