آزمودن مهارت های خواندن و نوشتن

آزمودن مهارت های خواندن و نوشتن

بررسی مهارت خواندن:

خواندن در سطوح زیر می تواند قابل ارزیابی باشد:

آزمودن حروف: این آزمون به منظور ارزیابی تطابق نویسه با واج می باشد.

آزمودن انواع کلمات: خواندن کلمات با قاعده، بی قاعده و نا کلمات (کلماتی که در واقع معنی و مفهوم خاصی ندارند و فقط به این منظور پرسیده می شوند که مهارت بررسی شود). جهت بررسی مسیرهای خواندن.

 

متن و درک متن

کلمات بی قاعده:

هدف: بررسی اینکه کودک توانایی کل خوانی دارد یا خیر.

کلماتی که تناظر تک به تک نویسه – واج ندارند. کلمات استثناء. مثال: دانه، شاخه، خورشید، نوک، خواب

کودک ممکن است صدای حروف را بخواند. ( مثلا و را در کلمه خواب تلفظ کند) چون معنی کلمات را درک نمی کند، به واژگان شفاهی اش مراجعه می کند و کلمه را با کوشش و خطا می خواند: می- میخو- میخورا- می خورد

 

آزمون خواندن نا کلمه:

هدف: برسی توانایی کودک در خواندن کلماتی که تا به حال ندیده است یا معنی و مفهوم خاصی ندارند.

خواندن این قبیل کلمات از طریق مسیر حرف به حرف (letter-by-letter)

دستیابی به صدای متناظر و بعد ترکیب آن هاست.

کودکانی که متکی به کل خوانی هستند، نمی توانند این کلمات را بخوانند.

 

متن و درک متن: پس از این که کودک متن را خواند، باید تجزیه و تحلیل های زیر انجام شود.

 مهارت های خواندن کلمه: باید وجود یا عدم وجود خطاهای زیر در کودک بررسی شود.

 • جانشینی
 • امتناع
 • تلفظ اشتباه
 • افزودن کلمه
 • حذف کلمه
 • افزودن حرف یا هجا
 • حذف حرف یا هجا
 • بازگویی اصلاحی
 • جا به جایی

 

خواندن روان:

 • خواندن کلمه به کلمه
 • عبارت بندی نا صحیح
 • مکث های بی مورد و زیاده از حد
 • نادیده گرفتن علائم نقطه گذاری

صوت:

زیر و بمی نا صحیح

 

حین خواندن:

بررسی این که کودک بیش از حد بلند می خواند یا بیش از حد کوتاه و یا نصفه کلمات را تلفظ می کند.

همچنین این که هنگام خواندن آهنگ یکنواختی دارد یا خیر. این مهم است که کودکان این را یاد بگیرند که هر جمله را با لحن مربوط به آن جمله بخوانند. مثلا اگر جمله ای پرسشی است باید با همان لحن خوانده شود.

نحوه آموزش مسئولیت پذیری به کودکان چگونه است؟

 عادات کلی خواندن:

 • حرکات مشهود سر و بدن حین خواندن
 • گم کردن دائمی مکان خواندن
 • نزدیکی زیاد سر به متن
 • بد قرار دادن برگه خواندن (زاویه اشتباه)
 • عدم حالات بیانگر صحیح
 • عدم توجه و تمرکز کافی در خواندن
 • کند خوانی بیش از حد
 • سریع خوانی بیش از حد
 • خواندن بدون توجه به معنای متن و ساختار صرفی و نحوی
 • نجوا قبل از بلندخوانی کلمات دشوار و سپس خواندن: که می تواند موفق یا ناموفق باشد

 

درک مطلب:

 • عدم درک مطلب خوانده شده
 • شک در هنگام پاسخ گویی
 •  فراموش کردن مطالب به طور کلی
 • فراموش کردن جزئیات
 • حدس زدن
 • عدم نتیجه گیری از مطالب خوانده شده
 • پاسخ گویی بسیار کند و دشوار

بررسی مهارت نوشتن:

با استفاده از ارزیابی های زیر قابل بررسی است:

 • نوشتن خود به خودی
 • دیکته نویسی
 • کپی: فوری و تاخیری
 • توصیف تصویر

مشکلات دیکته نویسی عبارتند از:

 • نارسانویسی
 • وارونه نویسی یا قرینه نویسی
 • تمییز دیداری
 • حافظه دیداری
 • بی دقتی
 • حساسیت شنیداری
 • حافظه توالی دیداری
 • حافظه شنیداری
 • مشکلات آموزشی

آزمون رونویسی:

در این نوع آزمون به بررسی و ارزیابی توانایی رونویسی اشکال انتزاعی، حروف و کلمات می پردازیم.

هدف:

 •  بررسی ادراکات بینایی
 •   مهارت های حرکتی ظریف
 • هماهنگی چشم و دست
 • سرعت کپی کردن و رو نویسی
 • نحوه گرفتن قلم در دست و چگونگی قرارگیری کاغذ
 • نحوه شکل گیری اشکال یا حروف و طریقه چسباندن آن ها به هم

درباره آپراکسی گفتار و راه‌های درمانی آن بدانید.

خطاهای متداول در نوشتن با دست:

کج نویسی بیش از حد:
 • بسیار نزدیک بودن بازو به بدن
 • بسیار سفت گرفتن شست
 • دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از انگشتان
 • صحیح نبودن جهت کاغذ
 • درست نبودن جهت حرکت قلم
راست نویسی بیش از حد:
 •  بسیار دور بودن بازو از بدن
 • بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم
 • هدایت قلم به تنهایی توسط انگست سبابه
 • ناصحیح بودن جهت کاغذ

 

فاصله گذاری بیش از حد:
 •  پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ
 • حرکت بیش از حد و سریع جانبی

 

پرفشار نوشتن:
 • فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه
 • استفاده از قلم نامناسب
 • نازک بودن بیش از حد قلم
کم رنگ نویسی بیش از حد:
 • بیش از حد اوریب یا راست نگه داشتن قلم
 • چرخش نوک قلم به یک سمت
 • قطر بیش از حد قلم
 • سفت بودن بیش از حد شست

 

زاویه دار نویسی بیش از حد:
 • بیش از حد شل نگه داشتن قلم
 • حرکت بیش از حد کند قلم

 

نامرتب نویسی بیش از حد:
 • نبودن آزادی حرکت
 • محکم گرفتن قلم
 • حرکت بیش از حد کند دست
 • نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

 

0/5 (0 دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *