آناتومی بدن انسان

آناتومی بدن انسان

آناتومی بدن:

در بیان، مطالعه ساختار بدن انسان آناتومی گفته می شود. البته بیشتر آناتومیست ها این را قبول ندارند چرا که آنان بیان می کنند این تعریف بدون در نظر گرفتن اعمال مربوط به قسمت های مختلف بدن است. بنابراین معنی دقیق آناتومی عبارت است از مطالعه ساختمان بدن و ربط آن به اعمال قسمت های مختلف آن ساختمان.

در بررسی آناتومی، چنان چه بررسی با چشم غیر مسلح صورت گیرد آن را کالبد شناسی درشت بین (macroanatomy) گویند.

حال اگر با کمک میکروسکوپ انجام گیرد، آن را کالبد شناسی ریزبین (microanatomy) یا بافت شناسی (histology) گویند.

شناسایی بدن انسان در دوره جنینی، جنین شناسی یا رویان شناسی embryology نامیده می شود.

واژه آناتومی یا کالبد شناسی در زبان فارسی، بیشتر بیان کننده همان ماکروآناتومی یا کالبد شناسی ریزبین است.

بررسی عملی بدن انسان که روی اجساد انجام می گیرد، کالبد شکافی یا تشریح خوانده می شود.

چگونه قوانین رانندگی را برای نوجوان خود اجرا کنید

تاریخچه:

اولین مطالعات مربوط به آناتومی، توسط وسالیوس که یک آناتومیست فلمنگی قرن شانزدهم می باشد صورت گرفت. او توانست طرح هایی از قسمت های بدن را با چشم غیر مسلح رسم کند.

انواع آناتومی: 

امروزه آناتومی با یک صفت استفاده می شود که شاخه خاصی از آناتومی را بیان می کند.

آناتومی عملی: به طور معمول از شناخت و درمان کلینیکی استفاده می شود مثل استفاده از علم آناتومی در اجرای یک آزمایش فیزیکی بر روی بدن.

آناتومی کلینیکی: مطالعه علم آناتومی وابسته به عمل دارو.

آناتومی مقایسه ای: مطالعه آناتومی ارگانیسم های مختلف با کشیدن شباهت ها و تفاوت ها در رابطه با ساختار و عملکرد.

آناتومی عرضی: آناتومی ای که بدن را در خلاف جهت طرح بدن بررسی می کند.

آناتومی تکامل: مطالعه فرایندهای زیستی از لقاح تا تشکیل یک انسان بالغ. جنین شناسی نوعی از این است که به طور گسترده در رابطه با فرایندهای تکاملی که قبل از تولد اتفاق می افتد درگیر است.

آناتومی ماکروسکوپیک: مطالعه آناتومی با چشم غیر مسلح بر روی برش هایی از قسمت های مختلف بدن.

آناتومی میکروسکوپیک: مطالعه آناتومی با استفاده از میکروسکوپ نوری. همچنین از میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده نیز استفاده شده و قسمت های کوچک تر از حد سلول را مطالعه می کنند.

آناتومی اعصاب: مطالعه سیستم عصبی مرکزی و محیطی.

آناتومی رادیوگرافیک: مطالعه آناتومی بر اساس تکنیک های تصویرسازی. مثلا تصویربرداری، سی تی اسکن و اولتراسونوگرافی.

آناتومی منطقه ای: مطالعه آناتومی یک قسمت خاصی از بدن مثل قفسه سینه در این نوع همزمان همه سیستم های زیستی مثل اسکلتی، گردش خون و.. و ارتباطات اعمال سیستم های مختلف با هم و به طور همزمان در یک قسمت خاص از بدن مطالعه می شود.

آناتومی سطحی: این نوع آناتومی، آناتومی ای است که بر سطح خارجی بدن مطالعه دارد که به خصوص در شناسایی و درمان مشکل کلینیکی مهم می باشد.

آناتومی مربوط به عمل جراحی: اجرا و مطالعه آناتومی به طوری که مربوط می شود به عمل جراحی که هدف آن ممکن است شناسایی یا درمان باشد.

آناتومی سیستمیک: مطالعه آناتومی به وسیله سیستم های زیستی مثلا سیستم ماهیچه ای، اسکلتی، گردش خون و.. در این نوع یک سیستم زیستی به طور منفرد در کل بدن مطالعه می شود.

ارتباطات کودک 6 تا 12 ساله شما چگونه است؟

کاربردهای آناتومی:

مقایسه آناتومی طبیعی یک انسان طبیعی با یک انسان بیمار و ارجاع بیماری به محل خاصی از بدن.

بررسی کلیه مراحل تکامل از زیگوت تا انسان بالغ.

استفاده از آناتومی در رده بندی موجودات مختلف.

استفاده از آناتومی در تعیین جنسیت جنین و ناهنجاری های آن در سیستم های مختلف.

درباره طرح های خمیر بازی و قابلیت کاردرمانی آن ها بدانید.

آناتومی کالبد شناسی:

یک شاخه از آناتومی به نام کالبد شناسی توصیفی می باشد که در آن بدن انسان را از جهت دارا بودن اعمال مشخصی به دستگاه های جداگانه تقسیم می کنند که با همدیگر ارتباط دارند. این دستگاه ها به سه دسته عمده طبقه بندی می شوند.
دستگاه های ارتباطی: دستگاه های ارتباطی عبارتند از: دستگاه حرکتی (استخوان ها، مفاصل، عضلات)، دستگاه عصبی و دستگاه حواس.

دستگاه های تغذیه ای: این دستگاه ها، نیز شامل چند دستگاه است که عبارت اند از: دستگاه های گوارش، گردش خون، تنفس، ادراری و غدد مربوط به آن ها.

دستگاه های تولید مثلی: این دستگاه ها، شامل دستگاه تناسلی مرد و زن می باشد که هر یک از یک عضو اصلی به نام بیضه در مرد و تخمدان در زن به وجود آمده اند. که سلول های مخصوص تناسلی (اسپروماتوزوئید و اوول) را تولید می کنند و نیز تعدادی مجاری و غدد وابسته که حرکات و ترکیب و رشد سلول های مذکور را میسر می سازند.

0/5 (0 دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *