ارزیابی ماهانه کودک اوتیستیک

ارزیابی ماهانه کودک اوتیستیک

ارزیابی ماهانه کودک اوتیستیک: (آخرین مورد در حوزه اجتماعی شدن)

انعطاف پذیری:

تمرکز اصلی در این رکن، این است که به کودک کمک کنیم تا توانایی اش را در انعطاف پذیری (درگیری در تعاملات) و خودانگیختگی (آغازگری) در تعاملات ارتقاء دهد. بسیاری از این مهارت ها در 5 مرحله از انعطاف پذیری و خود بیانی لیست شده اند.

در پایین تنها مواردی آورده شده که نیاز به توضیح بیشتری دارد.

همزمان با مرور این قسمت، این سوال را بپرسید که به طور میانگین کودک من چقدر انعطاف پذیری و خودانگیختگی (درمقابل کنترل گری و عدم انعطاف) در هنگام تعامل با دیگران دارد؟

این شامل فعالیت هایی می شود که توسط کودک و یا دیگری آغاز شده باشد.

وقتی کودک شما در اتاق مشغول بازی است باید دقت کنید که آیا او به آسانی اجازه حضور شما در اتاق را می دهد یا خیر. یا اینکه به این دقت کنید که کودک به شما اجازه ی فعالیت های آزادانه ای مثل حرکت، صداسازی، خوشگذرانی، لمس و دستکاری اشیا و وسایل را در اتاق می دهد بدون اینکه خودش در فعالیت درگیر باشد یا خیر.

اجازه به شما جهت کمک کردن به او در فعالیت هایش:

کودک به شما اجازه می دهد به او در انجام فعالیت هایش بصورت کلامی یا فیزیکی کمک کنید.

مثال: کودک به شما اجازه می دهد که صدایی برای آنچه که انجام داده تولید کنید، کتابی را که دارد نگاه می کند نگه دارید، اجازه می دهد وسیله ای از کمد به او دهید و یا در ساخت چیزی به او کمک کنید.

   تغییرات محیطی

کودک به شما اجازه می دهد که جنبه های غیر ضروری فعالیت را تغییر دهید.

مثال: در هنگام بازی با کارت، هنگامی که کودک دوست دارد کارت بعدی را ببیند (هسته انگیزش)، مثلا برای اینکه حواس شما را پرت کند به شما می گوید که یک کلاه خنده دار روی سرتان بگذارید و یا آواز بخوانید.

اگر کودک از دنبال کردن او دور اتاق، گرفتن و قلقلک دادن وی لذت میبرد، می توانید حین انجام بازی، از روی موانعی که با مهره درست شده بپرید و او را بگیرید؟

  تغییرات مرکزی

کودک به شما اجازه می دهد که جنبه های ضروری و مهم فعالیت را تغییر دهید.

مثال: در هنگام بازی با کارت، هنگامی که کودک دوست دارد کارت بعدی را ببیند (هسته انگیزش)، می توانید قبل از اینکه کارت را وارونه کنید، آن را دور اتاق به پرواز درآورید و یا دو کارت را همزمان برگردانید.؟

اگر کودک شما از اینکه برایش کتاب بخوانید، روی صفحه های خاص متوقف شده و صداهای خاصی تولید کنید، لذت میبرد؛ آیا به شما اجازه خواهد داد که روی صفحه های مختلف متوقف شوید و یا روی قسمت های مختلفی از صفحه مورد علاقش تمرکز کنید؟

درباره نکاتی درباره دور درمانی کودکان بدانید.

انعطاف پذیری در فعالیت:

کودک اجازه تغییرات محیطی و مرکزی در فعالیت ها را به آسانی می دهد.

نکته: هر کودکی که بازی می کند، ترجیح می دهد بازی را به سبک خودش انجام دهد. ما به دنبال انعطاف پذیری 100 % در تمامی تعاملات نیستیم. صرفا اجازه  آسان به اعضاء خانواده یا یک دوست برای انجام تغییرات کوچک یا بزرگ به طور منظم در فعالیت باید بررسی شود.

تغییرات خودانگیخته:

کودک شما می تواند در فعالیت هایی که خودش یا فردی دیگر انتخاب کرده، خودانگیخته باشد. (هر وقت که کلمه خودانگیخته را در این برنامه مشاهده کردید، منظور ایده وتغییرات برنامه ریزی نشده در بازی است). کودک ممکن است یک بازی استاندارد را تغییر دهد و یا به روش جدیدی بازی را انجام دهد.

مثال: اگر یک بازی قلقلکی استاندارد را با کودک انجام می دهید درحالیکه او روی زمین دراز کشیده و پایش را به شما می دهد تا قلقلک دهید، در این هنگام فعالیت خودانگیخته این می تواند باشد که به جای آن دست هایش را به شما دهد.

اگر شما درحال وانمود کردن به خرید خواروبار از مغازه هستید، در اینجا فعالیت خودانگیخته می تواند این باشد که به شما پیشنهاد دهد بجای آن کفش بخریم.

رو به رو شدن با داده های حسی ورودی:

کودک شما چگونه می تواند بصورت انفرادی و تعاملی از عهده محیط های مختلف بربیاید؛ شامل محدوه ایی از محیط های کنترل و حمایت شده نظیر اتاق بازی و یا منزل تا محیط هایی سازمان نیافته و بدون حمایت نظیر زمین بازی و یا فروشگا ها.

ارتباط با گریه، بدخلقی و ناله:

تعداد

به طور میانگین، چندوقت یکبار در یک ساعت و در طی روز کودک شما گریه، بدخلقی و یا ناله می کند؟ برای محاسبه تعداد آن، مشاهده محیط های مختلفی از جمله بیرون و درون اتاق درمان لازم است.

مدت زمان:

به طور میانگین، هر گریه، بدخلقی و یا ناله کودک شما چقدر طول می کشد؟ برای محاسبه مدت زمان آن، مشاهده محیط های مختلفی از جمله بیرون و درون اتاق درمان لازم می باشد.

کیفیت:

همانطور که می دانید، چندین نوع گریه، بدخلقی و ناله وجود دارد. این قسمت درباره تعریف کیفیت و شدت هر کدام از آنهاست. برای تخمین میانگین کیفیت آن، مشاهده محیط های مختلفی از جمله بیرون و درون اتاق درمان لازم می باشد.

مرور مراحل به طور کلی:

4 رکن اجتماعی شدن به شرح زیر است.

  • تماس چشمی و ارتباط غیر کلامی
  • ارتباط کلامی
  •  دامنه توجه تعاملی
  •  انعطاف پذیری
0/5 (0 دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *